Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hřiměždice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hřiměždice, hasicí přístroje Hřiměždice, školení na hasicí přístroje Hřiměždice, prodej hasicích systémů Hřiměždice, prodej hasicích přístrojů Hřiměždice, hasiva a hasicí příslušenství Hřiměždice, Tepostop Hřiměždice, firestop Hřiměždice, hasicí systémy Hřiměždice, hasicí zařízení Hřiměždice, hasicí přístroje Hřiměždice, požární ochrana Hřiměždice, stabilní hasicí zařízení Hřiměždice, lokální stabilní hasicí zařízení Hřiměždice, automatický hasicí systém Hřiměždice, samočinný hasicí systém Hřiměždice, hasit CO2 Hřiměždice, hasit oxid uhličitý Hřiměždice, hasit s inergen Hřiměždice, čisté hasivo Hřiměždice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hřiměždice, vodní hasící přístroj Hřiměždice, sněhový hasící přístroj Hřiměždice, pěnový hasící přístroj Hřiměždice, požární zabezpečení Hřiměždice, požární bezpečnost Hřiměždice, protipožární ochrana Hřiměždice, servisní organizace hasících přístrojů Hřiměždice, hasící syytémy serverovny Hřiměždice,hasící filter Hřiměždice, hasící přístroje pro cnc stroje Hřiměždice, hasící systémy pro autobusy Hřiměždice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.