Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hřibojedy

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hřibojedy, hasicí přístroje Hřibojedy, školení na hasicí přístroje Hřibojedy, prodej hasicích systémů Hřibojedy, prodej hasicích přístrojů Hřibojedy, hasiva a hasicí příslušenství Hřibojedy, Tepostop Hřibojedy, firestop Hřibojedy, hasicí systémy Hřibojedy, hasicí zařízení Hřibojedy, hasicí přístroje Hřibojedy, požární ochrana Hřibojedy, stabilní hasicí zařízení Hřibojedy, lokální stabilní hasicí zařízení Hřibojedy, automatický hasicí systém Hřibojedy, samočinný hasicí systém Hřibojedy, hasit CO2 Hřibojedy, hasit oxid uhličitý Hřibojedy, hasit s inergen Hřibojedy, čisté hasivo Hřibojedy, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hřibojedy, vodní hasící přístroj Hřibojedy, sněhový hasící přístroj Hřibojedy, pěnový hasící přístroj Hřibojedy, požární zabezpečení Hřibojedy, požární bezpečnost Hřibojedy, protipožární ochrana Hřibojedy, servisní organizace hasících přístrojů Hřibojedy, hasící syytémy serverovny Hřibojedy,hasící filter Hřibojedy, hasící přístroje pro cnc stroje Hřibojedy, hasící systémy pro autobusy Hřibojedy, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.