Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hřibiny-Ledská

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hřibiny-Ledská, hasicí přístroje Hřibiny-Ledská, školení na hasicí přístroje Hřibiny-Ledská, prodej hasicích systémů Hřibiny-Ledská, prodej hasicích přístrojů Hřibiny-Ledská, hasiva a hasicí příslušenství Hřibiny-Ledská, Tepostop Hřibiny-Ledská, firestop Hřibiny-Ledská, hasicí systémy Hřibiny-Ledská, hasicí zařízení Hřibiny-Ledská, hasicí přístroje Hřibiny-Ledská, požární ochrana Hřibiny-Ledská, stabilní hasicí zařízení Hřibiny-Ledská, lokální stabilní hasicí zařízení Hřibiny-Ledská, automatický hasicí systém Hřibiny-Ledská, samočinný hasicí systém Hřibiny-Ledská, hasit CO2 Hřibiny-Ledská, hasit oxid uhličitý Hřibiny-Ledská, hasit s inergen Hřibiny-Ledská, čisté hasivo Hřibiny-Ledská, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hřibiny-Ledská, vodní hasící přístroj Hřibiny-Ledská, sněhový hasící přístroj Hřibiny-Ledská, pěnový hasící přístroj Hřibiny-Ledská, požární zabezpečení Hřibiny-Ledská, požární bezpečnost Hřibiny-Ledská, protipožární ochrana Hřibiny-Ledská, servisní organizace hasících přístrojů Hřibiny-Ledská, hasící syytémy serverovny Hřibiny-Ledská,hasící filter Hřibiny-Ledská, hasící přístroje pro cnc stroje Hřibiny-Ledská, hasící systémy pro autobusy Hřibiny-Ledská, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.