Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hřensko

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hřensko, hasicí přístroje Hřensko, školení na hasicí přístroje Hřensko, prodej hasicích systémů Hřensko, prodej hasicích přístrojů Hřensko, hasiva a hasicí příslušenství Hřensko, Tepostop Hřensko, firestop Hřensko, hasicí systémy Hřensko, hasicí zařízení Hřensko, hasicí přístroje Hřensko, požární ochrana Hřensko, stabilní hasicí zařízení Hřensko, lokální stabilní hasicí zařízení Hřensko, automatický hasicí systém Hřensko, samočinný hasicí systém Hřensko, hasit CO2 Hřensko, hasit oxid uhličitý Hřensko, hasit s inergen Hřensko, čisté hasivo Hřensko, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hřensko, vodní hasící přístroj Hřensko, sněhový hasící přístroj Hřensko, pěnový hasící přístroj Hřensko, požární zabezpečení Hřensko, požární bezpečnost Hřensko, protipožární ochrana Hřensko, servisní organizace hasících přístrojů Hřensko, hasící syytémy serverovny Hřensko,hasící filter Hřensko, hasící přístroje pro cnc stroje Hřensko, hasící systémy pro autobusy Hřensko, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.