Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hrejkovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hrejkovice, hasicí přístroje Hrejkovice, školení na hasicí přístroje Hrejkovice, prodej hasicích systémů Hrejkovice, prodej hasicích přístrojů Hrejkovice, hasiva a hasicí příslušenství Hrejkovice, Tepostop Hrejkovice, firestop Hrejkovice, hasicí systémy Hrejkovice, hasicí zařízení Hrejkovice, hasicí přístroje Hrejkovice, požární ochrana Hrejkovice, stabilní hasicí zařízení Hrejkovice, lokální stabilní hasicí zařízení Hrejkovice, automatický hasicí systém Hrejkovice, samočinný hasicí systém Hrejkovice, hasit CO2 Hrejkovice, hasit oxid uhličitý Hrejkovice, hasit s inergen Hrejkovice, čisté hasivo Hrejkovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hrejkovice, vodní hasící přístroj Hrejkovice, sněhový hasící přístroj Hrejkovice, pěnový hasící přístroj Hrejkovice, požární zabezpečení Hrejkovice, požární bezpečnost Hrejkovice, protipožární ochrana Hrejkovice, servisní organizace hasících přístrojů Hrejkovice, hasící syytémy serverovny Hrejkovice,hasící filter Hrejkovice, hasící přístroje pro cnc stroje Hrejkovice, hasící systémy pro autobusy Hrejkovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.