Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hředle

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hředle, hasicí přístroje Hředle, školení na hasicí přístroje Hředle, prodej hasicích systémů Hředle, prodej hasicích přístrojů Hředle, hasiva a hasicí příslušenství Hředle, Tepostop Hředle, firestop Hředle, hasicí systémy Hředle, hasicí zařízení Hředle, hasicí přístroje Hředle, požární ochrana Hředle, stabilní hasicí zařízení Hředle, lokální stabilní hasicí zařízení Hředle, automatický hasicí systém Hředle, samočinný hasicí systém Hředle, hasit CO2 Hředle, hasit oxid uhličitý Hředle, hasit s inergen Hředle, čisté hasivo Hředle, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hředle, vodní hasící přístroj Hředle, sněhový hasící přístroj Hředle, pěnový hasící přístroj Hředle, požární zabezpečení Hředle, požární bezpečnost Hředle, protipožární ochrana Hředle, servisní organizace hasících přístrojů Hředle, hasící syytémy serverovny Hředle,hasící filter Hředle, hasící přístroje pro cnc stroje Hředle, hasící systémy pro autobusy Hředle, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.