Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hřebečníky

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hřebečníky, hasicí přístroje Hřebečníky, školení na hasicí přístroje Hřebečníky, prodej hasicích systémů Hřebečníky, prodej hasicích přístrojů Hřebečníky, hasiva a hasicí příslušenství Hřebečníky, Tepostop Hřebečníky, firestop Hřebečníky, hasicí systémy Hřebečníky, hasicí zařízení Hřebečníky, hasicí přístroje Hřebečníky, požární ochrana Hřebečníky, stabilní hasicí zařízení Hřebečníky, lokální stabilní hasicí zařízení Hřebečníky, automatický hasicí systém Hřebečníky, samočinný hasicí systém Hřebečníky, hasit CO2 Hřebečníky, hasit oxid uhličitý Hřebečníky, hasit s inergen Hřebečníky, čisté hasivo Hřebečníky, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hřebečníky, vodní hasící přístroj Hřebečníky, sněhový hasící přístroj Hřebečníky, pěnový hasící přístroj Hřebečníky, požární zabezpečení Hřebečníky, požární bezpečnost Hřebečníky, protipožární ochrana Hřebečníky, servisní organizace hasících přístrojů Hřebečníky, hasící syytémy serverovny Hřebečníky,hasící filter Hřebečníky, hasící přístroje pro cnc stroje Hřebečníky, hasící systémy pro autobusy Hřebečníky, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.