Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hřebeč

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hřebeč, hasicí přístroje Hřebeč, školení na hasicí přístroje Hřebeč, prodej hasicích systémů Hřebeč, prodej hasicích přístrojů Hřebeč, hasiva a hasicí příslušenství Hřebeč, Tepostop Hřebeč, firestop Hřebeč, hasicí systémy Hřebeč, hasicí zařízení Hřebeč, hasicí přístroje Hřebeč, požární ochrana Hřebeč, stabilní hasicí zařízení Hřebeč, lokální stabilní hasicí zařízení Hřebeč, automatický hasicí systém Hřebeč, samočinný hasicí systém Hřebeč, hasit CO2 Hřebeč, hasit oxid uhličitý Hřebeč, hasit s inergen Hřebeč, čisté hasivo Hřebeč, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hřebeč, vodní hasící přístroj Hřebeč, sněhový hasící přístroj Hřebeč, pěnový hasící přístroj Hřebeč, požární zabezpečení Hřebeč, požární bezpečnost Hřebeč, protipožární ochrana Hřebeč, servisní organizace hasících přístrojů Hřebeč, hasící syytémy serverovny Hřebeč,hasící filter Hřebeč, hasící přístroje pro cnc stroje Hřebeč, hasící systémy pro autobusy Hřebeč, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.