Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hrdlořezy

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hrdlořezy, hasicí přístroje Hrdlořezy, školení na hasicí přístroje Hrdlořezy, prodej hasicích systémů Hrdlořezy, prodej hasicích přístrojů Hrdlořezy, hasiva a hasicí příslušenství Hrdlořezy, Tepostop Hrdlořezy, firestop Hrdlořezy, hasicí systémy Hrdlořezy, hasicí zařízení Hrdlořezy, hasicí přístroje Hrdlořezy, požární ochrana Hrdlořezy, stabilní hasicí zařízení Hrdlořezy, lokální stabilní hasicí zařízení Hrdlořezy, automatický hasicí systém Hrdlořezy, samočinný hasicí systém Hrdlořezy, hasit CO2 Hrdlořezy, hasit oxid uhličitý Hrdlořezy, hasit s inergen Hrdlořezy, čisté hasivo Hrdlořezy, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hrdlořezy, vodní hasící přístroj Hrdlořezy, sněhový hasící přístroj Hrdlořezy, pěnový hasící přístroj Hrdlořezy, požární zabezpečení Hrdlořezy, požární bezpečnost Hrdlořezy, protipožární ochrana Hrdlořezy, servisní organizace hasících přístrojů Hrdlořezy, hasící syytémy serverovny Hrdlořezy,hasící filter Hrdlořezy, hasící přístroje pro cnc stroje Hrdlořezy, hasící systémy pro autobusy Hrdlořezy, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.