Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hrdlív

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hrdlív, hasicí přístroje Hrdlív, školení na hasicí přístroje Hrdlív, prodej hasicích systémů Hrdlív, prodej hasicích přístrojů Hrdlív, hasiva a hasicí příslušenství Hrdlív, Tepostop Hrdlív, firestop Hrdlív, hasicí systémy Hrdlív, hasicí zařízení Hrdlív, hasicí přístroje Hrdlív, požární ochrana Hrdlív, stabilní hasicí zařízení Hrdlív, lokální stabilní hasicí zařízení Hrdlív, automatický hasicí systém Hrdlív, samočinný hasicí systém Hrdlív, hasit CO2 Hrdlív, hasit oxid uhličitý Hrdlív, hasit s inergen Hrdlív, čisté hasivo Hrdlív, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hrdlív, vodní hasící přístroj Hrdlív, sněhový hasící přístroj Hrdlív, pěnový hasící přístroj Hrdlív, požární zabezpečení Hrdlív, požární bezpečnost Hrdlív, protipožární ochrana Hrdlív, servisní organizace hasících přístrojů Hrdlív, hasící syytémy serverovny Hrdlív,hasící filter Hrdlív, hasící přístroje pro cnc stroje Hrdlív, hasící systémy pro autobusy Hrdlív, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.