Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hrdibořice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hrdibořice, hasicí přístroje Hrdibořice, školení na hasicí přístroje Hrdibořice, prodej hasicích systémů Hrdibořice, prodej hasicích přístrojů Hrdibořice, hasiva a hasicí příslušenství Hrdibořice, Tepostop Hrdibořice, firestop Hrdibořice, hasicí systémy Hrdibořice, hasicí zařízení Hrdibořice, hasicí přístroje Hrdibořice, požární ochrana Hrdibořice, stabilní hasicí zařízení Hrdibořice, lokální stabilní hasicí zařízení Hrdibořice, automatický hasicí systém Hrdibořice, samočinný hasicí systém Hrdibořice, hasit CO2 Hrdibořice, hasit oxid uhličitý Hrdibořice, hasit s inergen Hrdibořice, čisté hasivo Hrdibořice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hrdibořice, vodní hasící přístroj Hrdibořice, sněhový hasící přístroj Hrdibořice, pěnový hasící přístroj Hrdibořice, požární zabezpečení Hrdibořice, požární bezpečnost Hrdibořice, protipožární ochrana Hrdibořice, servisní organizace hasících přístrojů Hrdibořice, hasící syytémy serverovny Hrdibořice,hasící filter Hrdibořice, hasící přístroje pro cnc stroje Hrdibořice, hasící systémy pro autobusy Hrdibořice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.