Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hrdějovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hrdějovice, hasicí přístroje Hrdějovice, školení na hasicí přístroje Hrdějovice, prodej hasicích systémů Hrdějovice, prodej hasicích přístrojů Hrdějovice, hasiva a hasicí příslušenství Hrdějovice, Tepostop Hrdějovice, firestop Hrdějovice, hasicí systémy Hrdějovice, hasicí zařízení Hrdějovice, hasicí přístroje Hrdějovice, požární ochrana Hrdějovice, stabilní hasicí zařízení Hrdějovice, lokální stabilní hasicí zařízení Hrdějovice, automatický hasicí systém Hrdějovice, samočinný hasicí systém Hrdějovice, hasit CO2 Hrdějovice, hasit oxid uhličitý Hrdějovice, hasit s inergen Hrdějovice, čisté hasivo Hrdějovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hrdějovice, vodní hasící přístroj Hrdějovice, sněhový hasící přístroj Hrdějovice, pěnový hasící přístroj Hrdějovice, požární zabezpečení Hrdějovice, požární bezpečnost Hrdějovice, protipožární ochrana Hrdějovice, servisní organizace hasících přístrojů Hrdějovice, hasící syytémy serverovny Hrdějovice,hasící filter Hrdějovice, hasící přístroje pro cnc stroje Hrdějovice, hasící systémy pro autobusy Hrdějovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.