Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hrčava

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hrčava, hasicí přístroje Hrčava, školení na hasicí přístroje Hrčava, prodej hasicích systémů Hrčava, prodej hasicích přístrojů Hrčava, hasiva a hasicí příslušenství Hrčava, Tepostop Hrčava, firestop Hrčava, hasicí systémy Hrčava, hasicí zařízení Hrčava, hasicí přístroje Hrčava, požární ochrana Hrčava, stabilní hasicí zařízení Hrčava, lokální stabilní hasicí zařízení Hrčava, automatický hasicí systém Hrčava, samočinný hasicí systém Hrčava, hasit CO2 Hrčava, hasit oxid uhličitý Hrčava, hasit s inergen Hrčava, čisté hasivo Hrčava, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hrčava, vodní hasící přístroj Hrčava, sněhový hasící přístroj Hrčava, pěnový hasící přístroj Hrčava, požární zabezpečení Hrčava, požární bezpečnost Hrčava, protipožární ochrana Hrčava, servisní organizace hasících přístrojů Hrčava, hasící syytémy serverovny Hrčava,hasící filter Hrčava, hasící přístroje pro cnc stroje Hrčava, hasící systémy pro autobusy Hrčava, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.