Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hrazany

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hrazany, hasicí přístroje Hrazany, školení na hasicí přístroje Hrazany, prodej hasicích systémů Hrazany, prodej hasicích přístrojů Hrazany, hasiva a hasicí příslušenství Hrazany, Tepostop Hrazany, firestop Hrazany, hasicí systémy Hrazany, hasicí zařízení Hrazany, hasicí přístroje Hrazany, požární ochrana Hrazany, stabilní hasicí zařízení Hrazany, lokální stabilní hasicí zařízení Hrazany, automatický hasicí systém Hrazany, samočinný hasicí systém Hrazany, hasit CO2 Hrazany, hasit oxid uhličitý Hrazany, hasit s inergen Hrazany, čisté hasivo Hrazany, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hrazany, vodní hasící přístroj Hrazany, sněhový hasící přístroj Hrazany, pěnový hasící přístroj Hrazany, požární zabezpečení Hrazany, požární bezpečnost Hrazany, protipožární ochrana Hrazany, servisní organizace hasících přístrojů Hrazany, hasící syytémy serverovny Hrazany,hasící filter Hrazany, hasící přístroje pro cnc stroje Hrazany, hasící systémy pro autobusy Hrazany, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.