Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hraničné Petrovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hraničné Petrovice, hasicí přístroje Hraničné Petrovice, školení na hasicí přístroje Hraničné Petrovice, prodej hasicích systémů Hraničné Petrovice, prodej hasicích přístrojů Hraničné Petrovice, hasiva a hasicí příslušenství Hraničné Petrovice, Tepostop Hraničné Petrovice, firestop Hraničné Petrovice, hasicí systémy Hraničné Petrovice, hasicí zařízení Hraničné Petrovice, hasicí přístroje Hraničné Petrovice, požární ochrana Hraničné Petrovice, stabilní hasicí zařízení Hraničné Petrovice, lokální stabilní hasicí zařízení Hraničné Petrovice, automatický hasicí systém Hraničné Petrovice, samočinný hasicí systém Hraničné Petrovice, hasit CO2 Hraničné Petrovice, hasit oxid uhličitý Hraničné Petrovice, hasit s inergen Hraničné Petrovice, čisté hasivo Hraničné Petrovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hraničné Petrovice, vodní hasící přístroj Hraničné Petrovice, sněhový hasící přístroj Hraničné Petrovice, pěnový hasící přístroj Hraničné Petrovice, požární zabezpečení Hraničné Petrovice, požární bezpečnost Hraničné Petrovice, protipožární ochrana Hraničné Petrovice, servisní organizace hasících přístrojů Hraničné Petrovice, hasící syytémy serverovny Hraničné Petrovice,hasící filter Hraničné Petrovice, hasící přístroje pro cnc stroje Hraničné Petrovice, hasící systémy pro autobusy Hraničné Petrovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.