Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hranice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hranice, hasicí přístroje Hranice, školení na hasicí přístroje Hranice, prodej hasicích systémů Hranice, prodej hasicích přístrojů Hranice, hasiva a hasicí příslušenství Hranice, Tepostop Hranice, firestop Hranice, hasicí systémy Hranice, hasicí zařízení Hranice, hasicí přístroje Hranice, požární ochrana Hranice, stabilní hasicí zařízení Hranice, lokální stabilní hasicí zařízení Hranice, automatický hasicí systém Hranice, samočinný hasicí systém Hranice, hasit CO2 Hranice, hasit oxid uhličitý Hranice, hasit s inergen Hranice, čisté hasivo Hranice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hranice, vodní hasící přístroj Hranice, sněhový hasící přístroj Hranice, pěnový hasící přístroj Hranice, požární zabezpečení Hranice, požární bezpečnost Hranice, protipožární ochrana Hranice, servisní organizace hasících přístrojů Hranice, hasící syytémy serverovny Hranice,hasící filter Hranice, hasící přístroje pro cnc stroje Hranice, hasící systémy pro autobusy Hranice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.