Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hradištko

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hradištko, hasicí přístroje Hradištko, školení na hasicí přístroje Hradištko, prodej hasicích systémů Hradištko, prodej hasicích přístrojů Hradištko, hasiva a hasicí příslušenství Hradištko, Tepostop Hradištko, firestop Hradištko, hasicí systémy Hradištko, hasicí zařízení Hradištko, hasicí přístroje Hradištko, požární ochrana Hradištko, stabilní hasicí zařízení Hradištko, lokální stabilní hasicí zařízení Hradištko, automatický hasicí systém Hradištko, samočinný hasicí systém Hradištko, hasit CO2 Hradištko, hasit oxid uhličitý Hradištko, hasit s inergen Hradištko, čisté hasivo Hradištko, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hradištko, vodní hasící přístroj Hradištko, sněhový hasící přístroj Hradištko, pěnový hasící přístroj Hradištko, požární zabezpečení Hradištko, požární bezpečnost Hradištko, protipožární ochrana Hradištko, servisní organizace hasících přístrojů Hradištko, hasící syytémy serverovny Hradištko,hasící filter Hradištko, hasící přístroje pro cnc stroje Hradištko, hasící systémy pro autobusy Hradištko, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.