Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hradiště

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hradiště, hasicí přístroje Hradiště, školení na hasicí přístroje Hradiště, prodej hasicích systémů Hradiště, prodej hasicích přístrojů Hradiště, hasiva a hasicí příslušenství Hradiště, Tepostop Hradiště, firestop Hradiště, hasicí systémy Hradiště, hasicí zařízení Hradiště, hasicí přístroje Hradiště, požární ochrana Hradiště, stabilní hasicí zařízení Hradiště, lokální stabilní hasicí zařízení Hradiště, automatický hasicí systém Hradiště, samočinný hasicí systém Hradiště, hasit CO2 Hradiště, hasit oxid uhličitý Hradiště, hasit s inergen Hradiště, čisté hasivo Hradiště, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hradiště, vodní hasící přístroj Hradiště, sněhový hasící přístroj Hradiště, pěnový hasící přístroj Hradiště, požární zabezpečení Hradiště, požární bezpečnost Hradiště, protipožární ochrana Hradiště, servisní organizace hasících přístrojů Hradiště, hasící syytémy serverovny Hradiště,hasící filter Hradiště, hasící přístroje pro cnc stroje Hradiště, hasící systémy pro autobusy Hradiště, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.