Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hradešín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hradešín, hasicí přístroje Hradešín, školení na hasicí přístroje Hradešín, prodej hasicích systémů Hradešín, prodej hasicích přístrojů Hradešín, hasiva a hasicí příslušenství Hradešín, Tepostop Hradešín, firestop Hradešín, hasicí systémy Hradešín, hasicí zařízení Hradešín, hasicí přístroje Hradešín, požární ochrana Hradešín, stabilní hasicí zařízení Hradešín, lokální stabilní hasicí zařízení Hradešín, automatický hasicí systém Hradešín, samočinný hasicí systém Hradešín, hasit CO2 Hradešín, hasit oxid uhličitý Hradešín, hasit s inergen Hradešín, čisté hasivo Hradešín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hradešín, vodní hasící přístroj Hradešín, sněhový hasící přístroj Hradešín, pěnový hasící přístroj Hradešín, požární zabezpečení Hradešín, požární bezpečnost Hradešín, protipožární ochrana Hradešín, servisní organizace hasících přístrojů Hradešín, hasící syytémy serverovny Hradešín,hasící filter Hradešín, hasící přístroje pro cnc stroje Hradešín, hasící systémy pro autobusy Hradešín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.