Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hradešice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hradešice, hasicí přístroje Hradešice, školení na hasicí přístroje Hradešice, prodej hasicích systémů Hradešice, prodej hasicích přístrojů Hradešice, hasiva a hasicí příslušenství Hradešice, Tepostop Hradešice, firestop Hradešice, hasicí systémy Hradešice, hasicí zařízení Hradešice, hasicí přístroje Hradešice, požární ochrana Hradešice, stabilní hasicí zařízení Hradešice, lokální stabilní hasicí zařízení Hradešice, automatický hasicí systém Hradešice, samočinný hasicí systém Hradešice, hasit CO2 Hradešice, hasit oxid uhličitý Hradešice, hasit s inergen Hradešice, čisté hasivo Hradešice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hradešice, vodní hasící přístroj Hradešice, sněhový hasící přístroj Hradešice, pěnový hasící přístroj Hradešice, požární zabezpečení Hradešice, požární bezpečnost Hradešice, protipožární ochrana Hradešice, servisní organizace hasících přístrojů Hradešice, hasící syytémy serverovny Hradešice,hasící filter Hradešice, hasící přístroje pro cnc stroje Hradešice, hasící systémy pro autobusy Hradešice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.