Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hrádek nad Nisou

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hrádek nad Nisou, hasicí přístroje Hrádek nad Nisou, školení na hasicí přístroje Hrádek nad Nisou, prodej hasicích systémů Hrádek nad Nisou, prodej hasicích přístrojů Hrádek nad Nisou, hasiva a hasicí příslušenství Hrádek nad Nisou, Tepostop Hrádek nad Nisou, firestop Hrádek nad Nisou, hasicí systémy Hrádek nad Nisou, hasicí zařízení Hrádek nad Nisou, hasicí přístroje Hrádek nad Nisou, požární ochrana Hrádek nad Nisou, stabilní hasicí zařízení Hrádek nad Nisou, lokální stabilní hasicí zařízení Hrádek nad Nisou, automatický hasicí systém Hrádek nad Nisou, samočinný hasicí systém Hrádek nad Nisou, hasit CO2 Hrádek nad Nisou, hasit oxid uhličitý Hrádek nad Nisou, hasit s inergen Hrádek nad Nisou, čisté hasivo Hrádek nad Nisou, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hrádek nad Nisou, vodní hasící přístroj Hrádek nad Nisou, sněhový hasící přístroj Hrádek nad Nisou, pěnový hasící přístroj Hrádek nad Nisou, požární zabezpečení Hrádek nad Nisou, požární bezpečnost Hrádek nad Nisou, protipožární ochrana Hrádek nad Nisou, servisní organizace hasících přístrojů Hrádek nad Nisou, hasící syytémy serverovny Hrádek nad Nisou,hasící filter Hrádek nad Nisou, hasící přístroje pro cnc stroje Hrádek nad Nisou, hasící systémy pro autobusy Hrádek nad Nisou, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.