Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hrádek

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hrádek, hasicí přístroje Hrádek, školení na hasicí přístroje Hrádek, prodej hasicích systémů Hrádek, prodej hasicích přístrojů Hrádek, hasiva a hasicí příslušenství Hrádek, Tepostop Hrádek, firestop Hrádek, hasicí systémy Hrádek, hasicí zařízení Hrádek, hasicí přístroje Hrádek, požární ochrana Hrádek, stabilní hasicí zařízení Hrádek, lokální stabilní hasicí zařízení Hrádek, automatický hasicí systém Hrádek, samočinný hasicí systém Hrádek, hasit CO2 Hrádek, hasit oxid uhličitý Hrádek, hasit s inergen Hrádek, čisté hasivo Hrádek, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hrádek, vodní hasící přístroj Hrádek, sněhový hasící přístroj Hrádek, pěnový hasící přístroj Hrádek, požární zabezpečení Hrádek, požární bezpečnost Hrádek, protipožární ochrana Hrádek, servisní organizace hasících přístrojů Hrádek, hasící syytémy serverovny Hrádek,hasící filter Hrádek, hasící přístroje pro cnc stroje Hrádek, hasící systémy pro autobusy Hrádek, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.