Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hradečno

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hradečno, hasicí přístroje Hradečno, školení na hasicí přístroje Hradečno, prodej hasicích systémů Hradečno, prodej hasicích přístrojů Hradečno, hasiva a hasicí příslušenství Hradečno, Tepostop Hradečno, firestop Hradečno, hasicí systémy Hradečno, hasicí zařízení Hradečno, hasicí přístroje Hradečno, požární ochrana Hradečno, stabilní hasicí zařízení Hradečno, lokální stabilní hasicí zařízení Hradečno, automatický hasicí systém Hradečno, samočinný hasicí systém Hradečno, hasit CO2 Hradečno, hasit oxid uhličitý Hradečno, hasit s inergen Hradečno, čisté hasivo Hradečno, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hradečno, vodní hasící přístroj Hradečno, sněhový hasící přístroj Hradečno, pěnový hasící přístroj Hradečno, požární zabezpečení Hradečno, požární bezpečnost Hradečno, protipožární ochrana Hradečno, servisní organizace hasících přístrojů Hradečno, hasící syytémy serverovny Hradečno,hasící filter Hradečno, hasící přístroje pro cnc stroje Hradečno, hasící systémy pro autobusy Hradečno, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.