Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hradec-Nová Ves

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hradec-Nová Ves, hasicí přístroje Hradec-Nová Ves, školení na hasicí přístroje Hradec-Nová Ves, prodej hasicích systémů Hradec-Nová Ves, prodej hasicích přístrojů Hradec-Nová Ves, hasiva a hasicí příslušenství Hradec-Nová Ves, Tepostop Hradec-Nová Ves, firestop Hradec-Nová Ves, hasicí systémy Hradec-Nová Ves, hasicí zařízení Hradec-Nová Ves, hasicí přístroje Hradec-Nová Ves, požární ochrana Hradec-Nová Ves, stabilní hasicí zařízení Hradec-Nová Ves, lokální stabilní hasicí zařízení Hradec-Nová Ves, automatický hasicí systém Hradec-Nová Ves, samočinný hasicí systém Hradec-Nová Ves, hasit CO2 Hradec-Nová Ves, hasit oxid uhličitý Hradec-Nová Ves, hasit s inergen Hradec-Nová Ves, čisté hasivo Hradec-Nová Ves, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hradec-Nová Ves, vodní hasící přístroj Hradec-Nová Ves, sněhový hasící přístroj Hradec-Nová Ves, pěnový hasící přístroj Hradec-Nová Ves, požární zabezpečení Hradec-Nová Ves, požární bezpečnost Hradec-Nová Ves, protipožární ochrana Hradec-Nová Ves, servisní organizace hasících přístrojů Hradec-Nová Ves, hasící syytémy serverovny Hradec-Nová Ves,hasící filter Hradec-Nová Ves, hasící přístroje pro cnc stroje Hradec-Nová Ves, hasící systémy pro autobusy Hradec-Nová Ves, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.