Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hradec nad Svitavou

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hradec nad Svitavou, hasicí přístroje Hradec nad Svitavou, školení na hasicí přístroje Hradec nad Svitavou, prodej hasicích systémů Hradec nad Svitavou, prodej hasicích přístrojů Hradec nad Svitavou, hasiva a hasicí příslušenství Hradec nad Svitavou, Tepostop Hradec nad Svitavou, firestop Hradec nad Svitavou, hasicí systémy Hradec nad Svitavou, hasicí zařízení Hradec nad Svitavou, hasicí přístroje Hradec nad Svitavou, požární ochrana Hradec nad Svitavou, stabilní hasicí zařízení Hradec nad Svitavou, lokální stabilní hasicí zařízení Hradec nad Svitavou, automatický hasicí systém Hradec nad Svitavou, samočinný hasicí systém Hradec nad Svitavou, hasit CO2 Hradec nad Svitavou, hasit oxid uhličitý Hradec nad Svitavou, hasit s inergen Hradec nad Svitavou, čisté hasivo Hradec nad Svitavou, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hradec nad Svitavou, vodní hasící přístroj Hradec nad Svitavou, sněhový hasící přístroj Hradec nad Svitavou, pěnový hasící přístroj Hradec nad Svitavou, požární zabezpečení Hradec nad Svitavou, požární bezpečnost Hradec nad Svitavou, protipožární ochrana Hradec nad Svitavou, servisní organizace hasících přístrojů Hradec nad Svitavou, hasící syytémy serverovny Hradec nad Svitavou,hasící filter Hradec nad Svitavou, hasící přístroje pro cnc stroje Hradec nad Svitavou, hasící systémy pro autobusy Hradec nad Svitavou, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.