Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hradec

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hradec, hasicí přístroje Hradec, školení na hasicí přístroje Hradec, prodej hasicích systémů Hradec, prodej hasicích přístrojů Hradec, hasiva a hasicí příslušenství Hradec, Tepostop Hradec, firestop Hradec, hasicí systémy Hradec, hasicí zařízení Hradec, hasicí přístroje Hradec, požární ochrana Hradec, stabilní hasicí zařízení Hradec, lokální stabilní hasicí zařízení Hradec, automatický hasicí systém Hradec, samočinný hasicí systém Hradec, hasit CO2 Hradec, hasit oxid uhličitý Hradec, hasit s inergen Hradec, čisté hasivo Hradec, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hradec, vodní hasící přístroj Hradec, sněhový hasící přístroj Hradec, pěnový hasící přístroj Hradec, požární zabezpečení Hradec, požární bezpečnost Hradec, protipožární ochrana Hradec, servisní organizace hasících přístrojů Hradec, hasící syytémy serverovny Hradec,hasící filter Hradec, hasící přístroje pro cnc stroje Hradec, hasící systémy pro autobusy Hradec, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.