Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hradčovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hradčovice, hasicí přístroje Hradčovice, školení na hasicí přístroje Hradčovice, prodej hasicích systémů Hradčovice, prodej hasicích přístrojů Hradčovice, hasiva a hasicí příslušenství Hradčovice, Tepostop Hradčovice, firestop Hradčovice, hasicí systémy Hradčovice, hasicí zařízení Hradčovice, hasicí přístroje Hradčovice, požární ochrana Hradčovice, stabilní hasicí zařízení Hradčovice, lokální stabilní hasicí zařízení Hradčovice, automatický hasicí systém Hradčovice, samočinný hasicí systém Hradčovice, hasit CO2 Hradčovice, hasit oxid uhličitý Hradčovice, hasit s inergen Hradčovice, čisté hasivo Hradčovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hradčovice, vodní hasící přístroj Hradčovice, sněhový hasící přístroj Hradčovice, pěnový hasící přístroj Hradčovice, požární zabezpečení Hradčovice, požární bezpečnost Hradčovice, protipožární ochrana Hradčovice, servisní organizace hasících přístrojů Hradčovice, hasící syytémy serverovny Hradčovice,hasící filter Hradčovice, hasící přístroje pro cnc stroje Hradčovice, hasící systémy pro autobusy Hradčovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.