Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hradce

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hradce, hasicí přístroje Hradce, školení na hasicí přístroje Hradce, prodej hasicích systémů Hradce, prodej hasicích přístrojů Hradce, hasiva a hasicí příslušenství Hradce, Tepostop Hradce, firestop Hradce, hasicí systémy Hradce, hasicí zařízení Hradce, hasicí přístroje Hradce, požární ochrana Hradce, stabilní hasicí zařízení Hradce, lokální stabilní hasicí zařízení Hradce, automatický hasicí systém Hradce, samočinný hasicí systém Hradce, hasit CO2 Hradce, hasit oxid uhličitý Hradce, hasit s inergen Hradce, čisté hasivo Hradce, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hradce, vodní hasící přístroj Hradce, sněhový hasící přístroj Hradce, pěnový hasící přístroj Hradce, požární zabezpečení Hradce, požární bezpečnost Hradce, protipožární ochrana Hradce, servisní organizace hasících přístrojů Hradce, hasící syytémy serverovny Hradce,hasící filter Hradce, hasící přístroje pro cnc stroje Hradce, hasící systémy pro autobusy Hradce, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.