Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hradčany-Kobeřice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hradčany-Kobeřice, hasicí přístroje Hradčany-Kobeřice, školení na hasicí přístroje Hradčany-Kobeřice, prodej hasicích systémů Hradčany-Kobeřice, prodej hasicích přístrojů Hradčany-Kobeřice, hasiva a hasicí příslušenství Hradčany-Kobeřice, Tepostop Hradčany-Kobeřice, firestop Hradčany-Kobeřice, hasicí systémy Hradčany-Kobeřice, hasicí zařízení Hradčany-Kobeřice, hasicí přístroje Hradčany-Kobeřice, požární ochrana Hradčany-Kobeřice, stabilní hasicí zařízení Hradčany-Kobeřice, lokální stabilní hasicí zařízení Hradčany-Kobeřice, automatický hasicí systém Hradčany-Kobeřice, samočinný hasicí systém Hradčany-Kobeřice, hasit CO2 Hradčany-Kobeřice, hasit oxid uhličitý Hradčany-Kobeřice, hasit s inergen Hradčany-Kobeřice, čisté hasivo Hradčany-Kobeřice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hradčany-Kobeřice, vodní hasící přístroj Hradčany-Kobeřice, sněhový hasící přístroj Hradčany-Kobeřice, pěnový hasící přístroj Hradčany-Kobeřice, požární zabezpečení Hradčany-Kobeřice, požární bezpečnost Hradčany-Kobeřice, protipožární ochrana Hradčany-Kobeřice, servisní organizace hasících přístrojů Hradčany-Kobeřice, hasící syytémy serverovny Hradčany-Kobeřice,hasící filter Hradčany-Kobeřice, hasící přístroje pro cnc stroje Hradčany-Kobeřice, hasící systémy pro autobusy Hradčany-Kobeřice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.