Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hradčany

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hradčany, hasicí přístroje Hradčany, školení na hasicí přístroje Hradčany, prodej hasicích systémů Hradčany, prodej hasicích přístrojů Hradčany, hasiva a hasicí příslušenství Hradčany, Tepostop Hradčany, firestop Hradčany, hasicí systémy Hradčany, hasicí zařízení Hradčany, hasicí přístroje Hradčany, požární ochrana Hradčany, stabilní hasicí zařízení Hradčany, lokální stabilní hasicí zařízení Hradčany, automatický hasicí systém Hradčany, samočinný hasicí systém Hradčany, hasit CO2 Hradčany, hasit oxid uhličitý Hradčany, hasit s inergen Hradčany, čisté hasivo Hradčany, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hradčany, vodní hasící přístroj Hradčany, sněhový hasící přístroj Hradčany, pěnový hasící přístroj Hradčany, požární zabezpečení Hradčany, požární bezpečnost Hradčany, protipožární ochrana Hradčany, servisní organizace hasících přístrojů Hradčany, hasící syytémy serverovny Hradčany,hasící filter Hradčany, hasící přístroje pro cnc stroje Hradčany, hasící systémy pro autobusy Hradčany, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.