Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hrachoviště

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hrachoviště, hasicí přístroje Hrachoviště, školení na hasicí přístroje Hrachoviště, prodej hasicích systémů Hrachoviště, prodej hasicích přístrojů Hrachoviště, hasiva a hasicí příslušenství Hrachoviště, Tepostop Hrachoviště, firestop Hrachoviště, hasicí systémy Hrachoviště, hasicí zařízení Hrachoviště, hasicí přístroje Hrachoviště, požární ochrana Hrachoviště, stabilní hasicí zařízení Hrachoviště, lokální stabilní hasicí zařízení Hrachoviště, automatický hasicí systém Hrachoviště, samočinný hasicí systém Hrachoviště, hasit CO2 Hrachoviště, hasit oxid uhličitý Hrachoviště, hasit s inergen Hrachoviště, čisté hasivo Hrachoviště, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hrachoviště, vodní hasící přístroj Hrachoviště, sněhový hasící přístroj Hrachoviště, pěnový hasící přístroj Hrachoviště, požární zabezpečení Hrachoviště, požární bezpečnost Hrachoviště, protipožární ochrana Hrachoviště, servisní organizace hasících přístrojů Hrachoviště, hasící syytémy serverovny Hrachoviště,hasící filter Hrachoviště, hasící přístroje pro cnc stroje Hrachoviště, hasící systémy pro autobusy Hrachoviště, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.