Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hracholusky

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hracholusky, hasicí přístroje Hracholusky, školení na hasicí přístroje Hracholusky, prodej hasicích systémů Hracholusky, prodej hasicích přístrojů Hracholusky, hasiva a hasicí příslušenství Hracholusky, Tepostop Hracholusky, firestop Hracholusky, hasicí systémy Hracholusky, hasicí zařízení Hracholusky, hasicí přístroje Hracholusky, požární ochrana Hracholusky, stabilní hasicí zařízení Hracholusky, lokální stabilní hasicí zařízení Hracholusky, automatický hasicí systém Hracholusky, samočinný hasicí systém Hracholusky, hasit CO2 Hracholusky, hasit oxid uhličitý Hracholusky, hasit s inergen Hracholusky, čisté hasivo Hracholusky, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hracholusky, vodní hasící přístroj Hracholusky, sněhový hasící přístroj Hracholusky, pěnový hasící přístroj Hracholusky, požární zabezpečení Hracholusky, požární bezpečnost Hracholusky, protipožární ochrana Hracholusky, servisní organizace hasících přístrojů Hracholusky, hasící syytémy serverovny Hracholusky,hasící filter Hracholusky, hasící přístroje pro cnc stroje Hracholusky, hasící systémy pro autobusy Hracholusky, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.