Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hrabyně

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hrabyně, hasicí přístroje Hrabyně, školení na hasicí přístroje Hrabyně, prodej hasicích systémů Hrabyně, prodej hasicích přístrojů Hrabyně, hasiva a hasicí příslušenství Hrabyně, Tepostop Hrabyně, firestop Hrabyně, hasicí systémy Hrabyně, hasicí zařízení Hrabyně, hasicí přístroje Hrabyně, požární ochrana Hrabyně, stabilní hasicí zařízení Hrabyně, lokální stabilní hasicí zařízení Hrabyně, automatický hasicí systém Hrabyně, samočinný hasicí systém Hrabyně, hasit CO2 Hrabyně, hasit oxid uhličitý Hrabyně, hasit s inergen Hrabyně, čisté hasivo Hrabyně, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hrabyně, vodní hasící přístroj Hrabyně, sněhový hasící přístroj Hrabyně, pěnový hasící přístroj Hrabyně, požární zabezpečení Hrabyně, požární bezpečnost Hrabyně, protipožární ochrana Hrabyně, servisní organizace hasících přístrojů Hrabyně, hasící syytémy serverovny Hrabyně,hasící filter Hrabyně, hasící přístroje pro cnc stroje Hrabyně, hasící systémy pro autobusy Hrabyně, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.