Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hrabůvka

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hrabůvka, hasicí přístroje Hrabůvka, školení na hasicí přístroje Hrabůvka, prodej hasicích systémů Hrabůvka, prodej hasicích přístrojů Hrabůvka, hasiva a hasicí příslušenství Hrabůvka, Tepostop Hrabůvka, firestop Hrabůvka, hasicí systémy Hrabůvka, hasicí zařízení Hrabůvka, hasicí přístroje Hrabůvka, požární ochrana Hrabůvka, stabilní hasicí zařízení Hrabůvka, lokální stabilní hasicí zařízení Hrabůvka, automatický hasicí systém Hrabůvka, samočinný hasicí systém Hrabůvka, hasit CO2 Hrabůvka, hasit oxid uhličitý Hrabůvka, hasit s inergen Hrabůvka, čisté hasivo Hrabůvka, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hrabůvka, vodní hasící přístroj Hrabůvka, sněhový hasící přístroj Hrabůvka, pěnový hasící přístroj Hrabůvka, požární zabezpečení Hrabůvka, požární bezpečnost Hrabůvka, protipožární ochrana Hrabůvka, servisní organizace hasících přístrojů Hrabůvka, hasící syytémy serverovny Hrabůvka,hasící filter Hrabůvka, hasící přístroje pro cnc stroje Hrabůvka, hasící systémy pro autobusy Hrabůvka, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.