Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hrabová

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hrabová, hasicí přístroje Hrabová, školení na hasicí přístroje Hrabová, prodej hasicích systémů Hrabová, prodej hasicích přístrojů Hrabová, hasiva a hasicí příslušenství Hrabová, Tepostop Hrabová, firestop Hrabová, hasicí systémy Hrabová, hasicí zařízení Hrabová, hasicí přístroje Hrabová, požární ochrana Hrabová, stabilní hasicí zařízení Hrabová, lokální stabilní hasicí zařízení Hrabová, automatický hasicí systém Hrabová, samočinný hasicí systém Hrabová, hasit CO2 Hrabová, hasit oxid uhličitý Hrabová, hasit s inergen Hrabová, čisté hasivo Hrabová, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hrabová, vodní hasící přístroj Hrabová, sněhový hasící přístroj Hrabová, pěnový hasící přístroj Hrabová, požární zabezpečení Hrabová, požární bezpečnost Hrabová, protipožární ochrana Hrabová, servisní organizace hasících přístrojů Hrabová, hasící syytémy serverovny Hrabová,hasící filter Hrabová, hasící přístroje pro cnc stroje Hrabová, hasící systémy pro autobusy Hrabová, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.