Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hrabišín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hrabišín, hasicí přístroje Hrabišín, školení na hasicí přístroje Hrabišín, prodej hasicích systémů Hrabišín, prodej hasicích přístrojů Hrabišín, hasiva a hasicí příslušenství Hrabišín, Tepostop Hrabišín, firestop Hrabišín, hasicí systémy Hrabišín, hasicí zařízení Hrabišín, hasicí přístroje Hrabišín, požární ochrana Hrabišín, stabilní hasicí zařízení Hrabišín, lokální stabilní hasicí zařízení Hrabišín, automatický hasicí systém Hrabišín, samočinný hasicí systém Hrabišín, hasit CO2 Hrabišín, hasit oxid uhličitý Hrabišín, hasit s inergen Hrabišín, čisté hasivo Hrabišín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hrabišín, vodní hasící přístroj Hrabišín, sněhový hasící přístroj Hrabišín, pěnový hasící přístroj Hrabišín, požární zabezpečení Hrabišín, požární bezpečnost Hrabišín, protipožární ochrana Hrabišín, servisní organizace hasících přístrojů Hrabišín, hasící syytémy serverovny Hrabišín,hasící filter Hrabišín, hasící přístroje pro cnc stroje Hrabišín, hasící systémy pro autobusy Hrabišín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.