Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hrabětice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hrabětice, hasicí přístroje Hrabětice, školení na hasicí přístroje Hrabětice, prodej hasicích systémů Hrabětice, prodej hasicích přístrojů Hrabětice, hasiva a hasicí příslušenství Hrabětice, Tepostop Hrabětice, firestop Hrabětice, hasicí systémy Hrabětice, hasicí zařízení Hrabětice, hasicí přístroje Hrabětice, požární ochrana Hrabětice, stabilní hasicí zařízení Hrabětice, lokální stabilní hasicí zařízení Hrabětice, automatický hasicí systém Hrabětice, samočinný hasicí systém Hrabětice, hasit CO2 Hrabětice, hasit oxid uhličitý Hrabětice, hasit s inergen Hrabětice, čisté hasivo Hrabětice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hrabětice, vodní hasící přístroj Hrabětice, sněhový hasící přístroj Hrabětice, pěnový hasící přístroj Hrabětice, požární zabezpečení Hrabětice, požární bezpečnost Hrabětice, protipožární ochrana Hrabětice, servisní organizace hasících přístrojů Hrabětice, hasící syytémy serverovny Hrabětice,hasící filter Hrabětice, hasící přístroje pro cnc stroje Hrabětice, hasící systémy pro autobusy Hrabětice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.