Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hraběšín

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hraběšín, hasicí přístroje Hraběšín, školení na hasicí přístroje Hraběšín, prodej hasicích systémů Hraběšín, prodej hasicích přístrojů Hraběšín, hasiva a hasicí příslušenství Hraběšín, Tepostop Hraběšín, firestop Hraběšín, hasicí systémy Hraběšín, hasicí zařízení Hraběšín, hasicí přístroje Hraběšín, požární ochrana Hraběšín, stabilní hasicí zařízení Hraběšín, lokální stabilní hasicí zařízení Hraběšín, automatický hasicí systém Hraběšín, samočinný hasicí systém Hraběšín, hasit CO2 Hraběšín, hasit oxid uhličitý Hraběšín, hasit s inergen Hraběšín, čisté hasivo Hraběšín, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hraběšín, vodní hasící přístroj Hraběšín, sněhový hasící přístroj Hraběšín, pěnový hasící přístroj Hraběšín, požární zabezpečení Hraběšín, požární bezpečnost Hraběšín, protipožární ochrana Hraběšín, servisní organizace hasících přístrojů Hraběšín, hasící syytémy serverovny Hraběšín,hasící filter Hraběšín, hasící přístroje pro cnc stroje Hraběšín, hasící systémy pro autobusy Hraběšín, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.