Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hraběšice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hraběšice, hasicí přístroje Hraběšice, školení na hasicí přístroje Hraběšice, prodej hasicích systémů Hraběšice, prodej hasicích přístrojů Hraběšice, hasiva a hasicí příslušenství Hraběšice, Tepostop Hraběšice, firestop Hraběšice, hasicí systémy Hraběšice, hasicí zařízení Hraběšice, hasicí přístroje Hraběšice, požární ochrana Hraběšice, stabilní hasicí zařízení Hraběšice, lokální stabilní hasicí zařízení Hraběšice, automatický hasicí systém Hraběšice, samočinný hasicí systém Hraběšice, hasit CO2 Hraběšice, hasit oxid uhličitý Hraběšice, hasit s inergen Hraběšice, čisté hasivo Hraběšice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hraběšice, vodní hasící přístroj Hraběšice, sněhový hasící přístroj Hraběšice, pěnový hasící přístroj Hraběšice, požární zabezpečení Hraběšice, požární bezpečnost Hraběšice, protipožární ochrana Hraběšice, servisní organizace hasících přístrojů Hraběšice, hasící syytémy serverovny Hraběšice,hasící filter Hraběšice, hasící přístroje pro cnc stroje Hraběšice, hasící systémy pro autobusy Hraběšice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.