Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hovorčovice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hovorčovice, hasicí přístroje Hovorčovice, školení na hasicí přístroje Hovorčovice, prodej hasicích systémů Hovorčovice, prodej hasicích přístrojů Hovorčovice, hasiva a hasicí příslušenství Hovorčovice, Tepostop Hovorčovice, firestop Hovorčovice, hasicí systémy Hovorčovice, hasicí zařízení Hovorčovice, hasicí přístroje Hovorčovice, požární ochrana Hovorčovice, stabilní hasicí zařízení Hovorčovice, lokální stabilní hasicí zařízení Hovorčovice, automatický hasicí systém Hovorčovice, samočinný hasicí systém Hovorčovice, hasit CO2 Hovorčovice, hasit oxid uhličitý Hovorčovice, hasit s inergen Hovorčovice, čisté hasivo Hovorčovice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hovorčovice, vodní hasící přístroj Hovorčovice, sněhový hasící přístroj Hovorčovice, pěnový hasící přístroj Hovorčovice, požární zabezpečení Hovorčovice, požární bezpečnost Hovorčovice, protipožární ochrana Hovorčovice, servisní organizace hasících přístrojů Hovorčovice, hasící syytémy serverovny Hovorčovice,hasící filter Hovorčovice, hasící přístroje pro cnc stroje Hovorčovice, hasící systémy pro autobusy Hovorčovice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.