Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hovorany

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hovorany, hasicí přístroje Hovorany, školení na hasicí přístroje Hovorany, prodej hasicích systémů Hovorany, prodej hasicích přístrojů Hovorany, hasiva a hasicí příslušenství Hovorany, Tepostop Hovorany, firestop Hovorany, hasicí systémy Hovorany, hasicí zařízení Hovorany, hasicí přístroje Hovorany, požární ochrana Hovorany, stabilní hasicí zařízení Hovorany, lokální stabilní hasicí zařízení Hovorany, automatický hasicí systém Hovorany, samočinný hasicí systém Hovorany, hasit CO2 Hovorany, hasit oxid uhličitý Hovorany, hasit s inergen Hovorany, čisté hasivo Hovorany, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hovorany, vodní hasící přístroj Hovorany, sněhový hasící přístroj Hovorany, pěnový hasící přístroj Hovorany, požární zabezpečení Hovorany, požární bezpečnost Hovorany, protipožární ochrana Hovorany, servisní organizace hasících přístrojů Hovorany, hasící syytémy serverovny Hovorany,hasící filter Hovorany, hasící přístroje pro cnc stroje Hovorany, hasící systémy pro autobusy Hovorany, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.