Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hovězí

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hovězí, hasicí přístroje Hovězí, školení na hasicí přístroje Hovězí, prodej hasicích systémů Hovězí, prodej hasicích přístrojů Hovězí, hasiva a hasicí příslušenství Hovězí, Tepostop Hovězí, firestop Hovězí, hasicí systémy Hovězí, hasicí zařízení Hovězí, hasicí přístroje Hovězí, požární ochrana Hovězí, stabilní hasicí zařízení Hovězí, lokální stabilní hasicí zařízení Hovězí, automatický hasicí systém Hovězí, samočinný hasicí systém Hovězí, hasit CO2 Hovězí, hasit oxid uhličitý Hovězí, hasit s inergen Hovězí, čisté hasivo Hovězí, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hovězí, vodní hasící přístroj Hovězí, sněhový hasící přístroj Hovězí, pěnový hasící přístroj Hovězí, požární zabezpečení Hovězí, požární bezpečnost Hovězí, protipožární ochrana Hovězí, servisní organizace hasících přístrojů Hovězí, hasící syytémy serverovny Hovězí,hasící filter Hovězí, hasící přístroje pro cnc stroje Hovězí, hasící systémy pro autobusy Hovězí, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.