Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hostovlice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hostovlice, hasicí přístroje Hostovlice, školení na hasicí přístroje Hostovlice, prodej hasicích systémů Hostovlice, prodej hasicích přístrojů Hostovlice, hasiva a hasicí příslušenství Hostovlice, Tepostop Hostovlice, firestop Hostovlice, hasicí systémy Hostovlice, hasicí zařízení Hostovlice, hasicí přístroje Hostovlice, požární ochrana Hostovlice, stabilní hasicí zařízení Hostovlice, lokální stabilní hasicí zařízení Hostovlice, automatický hasicí systém Hostovlice, samočinný hasicí systém Hostovlice, hasit CO2 Hostovlice, hasit oxid uhličitý Hostovlice, hasit s inergen Hostovlice, čisté hasivo Hostovlice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hostovlice, vodní hasící přístroj Hostovlice, sněhový hasící přístroj Hostovlice, pěnový hasící přístroj Hostovlice, požární zabezpečení Hostovlice, požární bezpečnost Hostovlice, protipožární ochrana Hostovlice, servisní organizace hasících přístrojů Hostovlice, hasící syytémy serverovny Hostovlice,hasící filter Hostovlice, hasící přístroje pro cnc stroje Hostovlice, hasící systémy pro autobusy Hostovlice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.