Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hostouň

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hostouň, hasicí přístroje Hostouň, školení na hasicí přístroje Hostouň, prodej hasicích systémů Hostouň, prodej hasicích přístrojů Hostouň, hasiva a hasicí příslušenství Hostouň, Tepostop Hostouň, firestop Hostouň, hasicí systémy Hostouň, hasicí zařízení Hostouň, hasicí přístroje Hostouň, požární ochrana Hostouň, stabilní hasicí zařízení Hostouň, lokální stabilní hasicí zařízení Hostouň, automatický hasicí systém Hostouň, samočinný hasicí systém Hostouň, hasit CO2 Hostouň, hasit oxid uhličitý Hostouň, hasit s inergen Hostouň, čisté hasivo Hostouň, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hostouň, vodní hasící přístroj Hostouň, sněhový hasící přístroj Hostouň, pěnový hasící přístroj Hostouň, požární zabezpečení Hostouň, požární bezpečnost Hostouň, protipožární ochrana Hostouň, servisní organizace hasících přístrojů Hostouň, hasící syytémy serverovny Hostouň,hasící filter Hostouň, hasící přístroje pro cnc stroje Hostouň, hasící systémy pro autobusy Hostouň, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.