Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hostomice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hostomice, hasicí přístroje Hostomice, školení na hasicí přístroje Hostomice, prodej hasicích systémů Hostomice, prodej hasicích přístrojů Hostomice, hasiva a hasicí příslušenství Hostomice, Tepostop Hostomice, firestop Hostomice, hasicí systémy Hostomice, hasicí zařízení Hostomice, hasicí přístroje Hostomice, požární ochrana Hostomice, stabilní hasicí zařízení Hostomice, lokální stabilní hasicí zařízení Hostomice, automatický hasicí systém Hostomice, samočinný hasicí systém Hostomice, hasit CO2 Hostomice, hasit oxid uhličitý Hostomice, hasit s inergen Hostomice, čisté hasivo Hostomice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hostomice, vodní hasící přístroj Hostomice, sněhový hasící přístroj Hostomice, pěnový hasící přístroj Hostomice, požární zabezpečení Hostomice, požární bezpečnost Hostomice, protipožární ochrana Hostomice, servisní organizace hasících přístrojů Hostomice, hasící syytémy serverovny Hostomice,hasící filter Hostomice, hasící přístroje pro cnc stroje Hostomice, hasící systémy pro autobusy Hostomice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.