Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hoštka

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hoštka, hasicí přístroje Hoštka, školení na hasicí přístroje Hoštka, prodej hasicích systémů Hoštka, prodej hasicích přístrojů Hoštka, hasiva a hasicí příslušenství Hoštka, Tepostop Hoštka, firestop Hoštka, hasicí systémy Hoštka, hasicí zařízení Hoštka, hasicí přístroje Hoštka, požární ochrana Hoštka, stabilní hasicí zařízení Hoštka, lokální stabilní hasicí zařízení Hoštka, automatický hasicí systém Hoštka, samočinný hasicí systém Hoštka, hasit CO2 Hoštka, hasit oxid uhličitý Hoštka, hasit s inergen Hoštka, čisté hasivo Hoštka, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hoštka, vodní hasící přístroj Hoštka, sněhový hasící přístroj Hoštka, pěnový hasící přístroj Hoštka, požární zabezpečení Hoštka, požární bezpečnost Hoštka, protipožární ochrana Hoštka, servisní organizace hasících přístrojů Hoštka, hasící syytémy serverovny Hoštka,hasící filter Hoštka, hasící přístroje pro cnc stroje Hoštka, hasící systémy pro autobusy Hoštka, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.