Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hostivice

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hostivice, hasicí přístroje Hostivice, školení na hasicí přístroje Hostivice, prodej hasicích systémů Hostivice, prodej hasicích přístrojů Hostivice, hasiva a hasicí příslušenství Hostivice, Tepostop Hostivice, firestop Hostivice, hasicí systémy Hostivice, hasicí zařízení Hostivice, hasicí přístroje Hostivice, požární ochrana Hostivice, stabilní hasicí zařízení Hostivice, lokální stabilní hasicí zařízení Hostivice, automatický hasicí systém Hostivice, samočinný hasicí systém Hostivice, hasit CO2 Hostivice, hasit oxid uhličitý Hostivice, hasit s inergen Hostivice, čisté hasivo Hostivice, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hostivice, vodní hasící přístroj Hostivice, sněhový hasící přístroj Hostivice, pěnový hasící přístroj Hostivice, požární zabezpečení Hostivice, požární bezpečnost Hostivice, protipožární ochrana Hostivice, servisní organizace hasících přístrojů Hostivice, hasící syytémy serverovny Hostivice,hasící filter Hostivice, hasící přístroje pro cnc stroje Hostivice, hasící systémy pro autobusy Hostivice, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.