Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hostišová

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hostišová, hasicí přístroje Hostišová, školení na hasicí přístroje Hostišová, prodej hasicích systémů Hostišová, prodej hasicích přístrojů Hostišová, hasiva a hasicí příslušenství Hostišová, Tepostop Hostišová, firestop Hostišová, hasicí systémy Hostišová, hasicí zařízení Hostišová, hasicí přístroje Hostišová, požární ochrana Hostišová, stabilní hasicí zařízení Hostišová, lokální stabilní hasicí zařízení Hostišová, automatický hasicí systém Hostišová, samočinný hasicí systém Hostišová, hasit CO2 Hostišová, hasit oxid uhličitý Hostišová, hasit s inergen Hostišová, čisté hasivo Hostišová, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hostišová, vodní hasící přístroj Hostišová, sněhový hasící přístroj Hostišová, pěnový hasící přístroj Hostišová, požární zabezpečení Hostišová, požární bezpečnost Hostišová, protipožární ochrana Hostišová, servisní organizace hasících přístrojů Hostišová, hasící syytémy serverovny Hostišová,hasící filter Hostišová, hasící přístroje pro cnc stroje Hostišová, hasící systémy pro autobusy Hostišová, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.