Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hostinné

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hostinné, hasicí přístroje Hostinné, školení na hasicí přístroje Hostinné, prodej hasicích systémů Hostinné, prodej hasicích přístrojů Hostinné, hasiva a hasicí příslušenství Hostinné, Tepostop Hostinné, firestop Hostinné, hasicí systémy Hostinné, hasicí zařízení Hostinné, hasicí přístroje Hostinné, požární ochrana Hostinné, stabilní hasicí zařízení Hostinné, lokální stabilní hasicí zařízení Hostinné, automatický hasicí systém Hostinné, samočinný hasicí systém Hostinné, hasit CO2 Hostinné, hasit oxid uhličitý Hostinné, hasit s inergen Hostinné, čisté hasivo Hostinné, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hostinné, vodní hasící přístroj Hostinné, sněhový hasící přístroj Hostinné, pěnový hasící přístroj Hostinné, požární zabezpečení Hostinné, požární bezpečnost Hostinné, protipožární ochrana Hostinné, servisní organizace hasících přístrojů Hostinné, hasící syytémy serverovny Hostinné,hasící filter Hostinné, hasící přístroje pro cnc stroje Hostinné, hasící systémy pro autobusy Hostinné, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.