Top s.r.o.

Hasící systémy FIRESTOP® pro Hostín u Vojkovic

 

V roce 1997 začala společnost s vývojem dalších výrobků. Jednalo se o Automatický hasicí systém, Lokální stabilní hasicí zařízení a Stabilní hasicí zařízení.

Tyto naše výrobky našly široké uplatnění v protipožární ochraně. Jde o variabilní hasicí systémy, které představují neomezené možnosti použití.

Více informací o těchto hasících systémech naleznete v samostatné části na těchto stránkách.

 

→ Hasící přístroje           → Hasící systémy

 

 

 

 

Hasicí systémy Hostín u Vojkovic, hasicí přístroje Hostín u Vojkovic, školení na hasicí přístroje Hostín u Vojkovic, prodej hasicích systémů Hostín u Vojkovic, prodej hasicích přístrojů Hostín u Vojkovic, hasiva a hasicí příslušenství Hostín u Vojkovic, Tepostop Hostín u Vojkovic, firestop Hostín u Vojkovic, hasicí systémy Hostín u Vojkovic, hasicí zařízení Hostín u Vojkovic, hasicí přístroje Hostín u Vojkovic, požární ochrana Hostín u Vojkovic, stabilní hasicí zařízení Hostín u Vojkovic, lokální stabilní hasicí zařízení Hostín u Vojkovic, automatický hasicí systém Hostín u Vojkovic, samočinný hasicí systém Hostín u Vojkovic, hasit CO2 Hostín u Vojkovic, hasit oxid uhličitý Hostín u Vojkovic, hasit s inergen Hostín u Vojkovic, čisté hasivo Hostín u Vojkovic, FM 200, FE 36, Favorit 111, Favorit 50, práškový hasící přístroj Hostín u Vojkovic, vodní hasící přístroj Hostín u Vojkovic, sněhový hasící přístroj Hostín u Vojkovic, pěnový hasící přístroj Hostín u Vojkovic, požární zabezpečení Hostín u Vojkovic, požární bezpečnost Hostín u Vojkovic, protipožární ochrana Hostín u Vojkovic, servisní organizace hasících přístrojů Hostín u Vojkovic, hasící syytémy serverovny Hostín u Vojkovic,hasící filter Hostín u Vojkovic, hasící přístroje pro cnc stroje Hostín u Vojkovic, hasící systémy pro autobusy Hostín u Vojkovic, SHZ, LSHZ, AHS, HP, SHS

 

 

 

 

Novinky

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.

Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje dle aktuálních zákonných předpisů. S prohlášením o ochraně osobních údajů se můžete seznámit zde .

Výchozí revize

Kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje dle § 9 Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, je součástí dodávky hasicího přístroje.